Services

Roczne deklaracje podatowe

Wypełnianie i składanie rocznych deklaracji podatkowych osób prywatnych

read more
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, – rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

read more
Ryczałt ewidencjonowany

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym.

read more
Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości

read more
Prowadzenie ewidenji

Dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), (JPK-VAT)

read more
Deklaracje podatkowe

Sporządzanie i składanie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji podatkowych dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym,

read more
Deklaracje ZUS

Sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych i dokumentów ZUS

read more
Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa (obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS)

read more
Wsparcie przy wnioskach PUP

Pomoc w tworzeniu wniosków o dotację z PUP-u

read more
How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Zdecydowanie polecam. Nasza współpraca trwa już kilka lat, obsługa zawsze profesjonalna. Informacje zawsze wyczerpujące i co najważniejsze wszystko zawsze na czas.

Kamil
Właściciel, p.i.t. KIMTEK

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?